Sekretess och användarvillkor

Sekretesspolicy

1) Terminologi

Här definierar vi några viktiga begrepp:

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt kan kopplas till dig som individ. Se avsnittet "Vilka personuppgifter behandlar vi?" för information om vilken typ av personuppgifter vi behandlar.
Anonymiserad information är information där vi har tagit bort alla identifierbara element så att det inte längre går att koppla informationen till dig som individ.
Behandlingen av personuppgifter är all användning av personuppgifter, inklusive insamling, lagring, ändring, sammanställning, avslöjande och radering.
Våra "digitala kanaler" omfattar våra webbplatser och andra digitala tjänster såsom bloggar, e-postprenumerationer och registrering av information genom formulär.

 

2) Hur samlar vi in ​​personlig information?

Vilken information vi samlar in om dig beror på vilken av våra digitala kanaler du använder, samt vilken information du ger oss vid köp, registrering eller i andra sammanhang.

Vi samlar in personlig information som:

du tillhandahåller till oss, till exempel när du köper eller registrerar dig för våra tjänster, prenumererar på våra nyhetsbrev och bloggar, fyller i ett formulär eller kontaktar oss.
registreras automatiskt när du använder våra digitala kanaler.

Du har ingen skyldighet att lämna personuppgifter till oss, men om du väljer att inte göra det kanske vi inte kan tillhandahålla dig våra tjänster eftersom vi till exempel inte kan fakturera dig för tjänsterna eller skicka information du efterfrågar.

Vi har profiler/sidor i sociala medier. När du besöker dessa sidor, såsom vår företagssida på Facebook, kommer sociala medier, såsom Facebook, att behandla dina personuppgifter och använda cookies. Mer information om hur de sociala medierna behandlar personuppgifter och hur de använder cookies finns i respektive sociala medier, såsom Facebooks sidor för Integritet och Cookies. I vissa fall kan vi använda denna information via sociala medier för att visa dig riktade annonser.

 


3) Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi kan komma att behandla personuppgifter i följande kategorier:

Grundläggande information, såsom namn, arbetsgivare, tjänstetitel och kontaktuppgifter.
Demografisk information, såsom födelsedatum och kön.
Information om kundrelationen, såsom orderinformation, betalningsinformation, marknadsföringstillstånd och kontakt med kundsupport.
Information som genereras i samband med användningen av våra digitala kanaler, till exempel teknisk information om enheten som du använder när du besöker våra digitala kanaler (inklusive datum och tid, vilken typ av PC/mobiltelefon, operativsystem och webbläsare du använder, IP adresser, skärmstorlek etc.). Läs mer under "Navigationsinformation" som beskriver detta närmare.
Information relaterad till identifiering och registrering av en kund eller användare, såsom information om användarens identitet och lösenord.
All annan information som lagras på grundval av ditt samtycke. I så fall får du specifik information om vilken information vi lagrar och vad den används till när vi ber om ditt samtycke.

Våra digitala kanaler är inte avsedda för, eller riktade till, barn under 13 år. Vi lagrar inte medvetet information om barn under 13 år. Om du tror att vi har lagrat information om ett barn under 13 år kan du kontakta oss skriftligen så att vi kan radera informationen.

 

4) Navigationsinformation

Cookies

Vi använder cookies och liknande teknologier i våra digitala kanaler. Cookies hjälper oss att avgöra vilka delar av våra digitala kanaler som är mest populära, inklusive vilka sidor användare besöker och hur länge. Informationen används till exempel för utveckling och analys av tjänster och målinriktning av annonser på Internet. Läs mer om vår användning av cookies i avsnitt 9.

 

Spårningspixlar (t.ex. Rensa gifs, webbbeacons, webbuggar)

Vi använder spårningspixlar (även kallade clear gifs, web beacons, webbuggar), som hjälper oss att förbättra våra digitala kanaler, genom att berätta vilket innehåll som visas. Spårningspixlar är små grafiska element med en unik identifierare, liknande funktionen hos cookies, och används för att spåra användares beteende online. Till skillnad från cookies, som lagras på användarens hårddisk, är spårningspixlar osynligt inbakade i våra digitala kanaler, eller i e-postmeddelanden. Detta gör att vi kan mäta effekten av vår marknadsföring. Vi länkar informationen vi samlar in från e-postmeddelanden till kundens personuppgifter.

 

Reklam

Vi kan använda tredjepartsföretag när vi annonserar online. Dessa företag använder cookies och spårningspixlar för att samla in information om dina aktiviteter på denna och andra webbplatser för att erbjuda dig riktad reklam baserat på dina intressen. Om du inte längre vill få sådan information i syfte att förse dig med riktade annonser, kan du avbryta prenumerationen från denna webbplats: http://www.youronlinechoices.eu/. Kom ihåg att detta inte skyddar dig från någon form av reklam. Du kommer fortfarande att exponeras för generisk reklam.

 


5) Hur använder vi dina personuppgifter?

Vi använder information som vi lagrar om dig för följande ändamål:

Tillhandahålla tjänster: Vi behandlar personlig information för att tillhandahålla och leverera tjänster till dig. Till exempel behandlas dina uppgifter i samband med

 • leverera innehåll när du begär det, som att skicka e-post till mottagare som har registrerat sig för nyhetsbrev eller prenumerera på blogguppdateringar;
  identifiering av kunder,
 • fakturering och betalningsuppföljning, samt
 • felkorrigering, kundtjänst och reklamationshantering.

Utveckling och analys: Vi behandlar personuppgifter för att förbättra och vidareutveckla våra tjänster och digitala kanaler.

Försäljning och marknadsföring: Vi använder både anonymiserad data och personlig information i marknadsföringssyfte. Dessa aktiviteter inkluderar marknadsföring, inklusive

 • att skapa målgrupper för marknadsföring
 • att anpassa och styra din marknadsföring, till exempel genom att ge rekommendationer eller riktat innehåll i våra digitala kanaler
 • skicka ut nyhetsbrev och andra former av direktmarknadsföring när det är tillåtet baserat på ditt samtycke eller tillämplig lag
 • marknadsanalyser, kundnöjdhetsundersökningar m.m.
 • att "tvätta" kontaktinformation mot Facebooks, Googles och andra digitala spelares register så att vi kan kommunicera med dig och andra användare som dig genom dessa kanaler

Informationssäkerhet och missbruk av tjänster: Vi kommer att kunna behandla personuppgifter för att säkerställa god säkerhet i våra digitala kanaler. Vi kommer även att kunna behandla personuppgifter för att avslöja eller förhindra olika typer av missbruk.

Efterlevnad av lagstadgade bestämmelser: Vi behandlar personuppgifter för att uppfylla våra lagstadgade skyldigheter, t.ex. i samband med bokföring och att presentera information till behörig myndighet när detta krävs av oss i enlighet med norsk lag.

Andra ändamål för vilka du har samtyckt: Vi kommer att kunna behandla dina personuppgifter för alla andra ändamål som du specifikt har gett oss samtycke till.

 

6) Hur skyddar vi din information?

Att skydda dina personuppgifter har hög prioritet för oss och vi arbetar kontinuerligt med att skydda personuppgifter och annan konfidentiell information. Säkerhetsarbetet omfattar både fysiska, tekniska och administrativa åtgärder, inklusive skydd av personal, information, IT-infrastruktur, interna och publika nätverk samt kontorsbyggnader och tekniska anläggningar.

Säkerhetsarbetet innebär också att vi regelbundet gör riskbedömningar och ser över olika faktorer såsom tillgänglig teknik, verksamhetsbehov och lagkrav. Detta kommer att säkerställa att vi har tillräckliga säkerhetsåtgärder hela tiden, så att vi till exempel kan förhindra att personlig information kommer på avvägar.

 


7) Till vem ger vi dina personuppgifter?

Vi kommer att kunna tillhandahålla personlig information till:

Databehandlare som arbetar som underleverantörer åt oss och behandlar dina uppgifter för vår räkning. Sådana underleverantörer får inte använda personuppgifterna för något annat syfte än att tillhandahålla den tjänst som avtalats med oss. Vi vidtar särskilda försiktighetsåtgärder för att säkerställa att underleverantörerna agerar i enlighet med dessa villkor och norsk integritetslagstiftning, och särskilt där databehandlaren är belägen i ett land utanför Norge eller EU/EES-området.
Andra parter med ditt samtycke.

Vi kan också ge information:

I lagstadgade fall, till exempel på beslut av domstol, polis eller andra offentliga myndigheter, i enlighet med strikt fördefinierade processer.
I samband med verksamhetsöverlåtelser, t.ex. som en del av en fusion, förvärv, försäljning av våra tillgångar eller överföring av tjänster till ett annat företag. I detta fall kommer du att meddelas via e-post och/eller se ett meddelande i våra digitala kanaler om eventuella förändringar i ägande, användning av dina personuppgifter och val du kan ha angående dina personuppgifter.

 

8) Hur länge lagrar vi din information?

Vi kommer att lagra dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla de syften som anges i villkoren, såvida inte en längre lagringstid krävs eller tillåts enligt tillämplig lag.

Personuppgifterna lagras så länge du har en aktiv relation med oss ​​eller våra digitala kanaler, eller tills du själv ber oss att glömma dig och radera lagrad information om dig. Vi definierar en relation med oss ​​eller våra digitala kanaler som att ett eller flera av följande kriterier är uppfyllda; (i) vara kund eller affärspartner till oss, (ii) ha samtyckt till att ta emot marknadsföringsinformation från oss, (iii) aktivt begära kontakt med oss ​​via sociala medier, elektroniska meddelanden eller elektroniska formulär, (iv) varit aktiv i vår digitala kanaler efter att du har gett ditt samtycke. Relationen definieras som aktiv om den har utövats under de senaste 24 månaderna.

Lagringen av anonymiserad information är inte föremål för sådana begränsningar eller krav. Vi försöker även säkerställa att personuppgifter och annan kundinformation är uppdaterad och korrekt samt att vi inte lagrar information som är onödig i förhållande till ändamålen med behandlingen av personuppgifter.

 


9) Hur använder vi cookies?

Vi använder cookies och liknande teknologier i våra digitala kanaler. Cookies hjälper oss att avgöra vilka delar av våra digitala kanaler som är mest populära, inklusive vilka sidor användare besöker och hur länge. Informationen används till exempel för prestanda, utveckling och analys av tjänster och målinriktning av annonser på Internet.

Du hittar uppdaterad information om hur vi använder cookies här.

Våra webbplatser kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser, produkter och tjänster, inklusive sociala medier (till exempel Facebooks sociala tillägg). Tredjepartstjänster eller tredjepartsapplikationer som är tillgängliga på våra webbplatser är föremål för tredje parts sekretesspolicy. Vi uppmuntrar dig att bekanta dig med dessa tredje parters sekretesspraxis.

 

 • Vilka är dina rättigheter och val?
  • Du har rätt att:
   • veta vilken information vi har registrerat om dig,
   • kräva att felaktiga, onödiga, ofullständiga eller inaktuella personuppgifter rättas eller tas bort,
   • dra tillbaka eller begränsa ditt samtycke till behandlingen av personuppgifter som du har lämnat till oss. Observera dock att detta kan innebära att vi inte längre kan tillhandahålla vissa av våra tjänster till dig,
   • inaktivera datainsamling för Google Analytics.

Vi är engagerade i att driva ett ansvarsfullt och hållbart företag. Om du anser att vi inte följer dessa villkor eller tillämplig lag kan du klaga till oss, eller eventuellt till Datainspektionen.

 

 • Ändringar av villkoren

När vår verksamhet och våra verktyg utvecklas kan vi behöva uppdatera villkoren. Vi uppmuntrar dig att se över villkoren regelbundet. Vid större förändringar kan vi även försöka kontakta dig direkt via tillgängliga kanaler, såsom via e-post eller aviseringar i våra digitala kanaler.

 


Hur kontaktar man oss?

Frydenbø Boats AS, org. nr 958 204 434, Bredmyra 7, 1739 Borgenhaugen, ansvarar för behandlingen av personuppgifter i enlighet med denna integritetspolicy. För frågor och förfrågningar angående vår behandling av personuppgifter kan du kontakta oss på tel: +47 99 27 88 00, eller så kan du kontakta oss på personvern@Frydenbø.no.